Cenník

TOP sezóna – LETO (1.júl – 31. august)
Apartmán na prízemí pre 4 – 6 osôb (Apartmán s 1 spálňou)95 € apartmán/noc
Apartmán na poschodí pre 5 osôb (Apartmán s 2 spálňami)100 € apartmán/noc
Celý objekt (apartmán na prízemí + apartmán na poschodí)170 € objekt/noc
Miestny poplatok1 € osoba/noc
Vírivka15 €/deň
Sezóna (1. september – 30. jún)
Apartmán na prízemí pre 4 – 6 osôb (Apartmán s 1 spálňou)16 € osoba / noc
Apartmán na poschodí pre 5 osôb (Apartmán s 2 spálňami) 16 € osoba / noc
Dieťa do 3 rokovzadarmo
Miestny poplatok (osoba/deň)1 € osoba/noc
Celý objekt (apartmán na prízemí + apartmán na poschodí)150 € objekt/noc
Vírivka15 €/deň

PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

Rezervácia je podmienená zaplatením  zálohy vo výške 30% z celkovej ceny za ubytovanie. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať, ak sa majiteľ nedohodol so záujemcom inak. V prípade doplatku za ubytovanie je splatný v deň nástupu (platba v hotovosti). V prípade predčasného ukončenia pobytu nevzniká nárok na vrátenie finančnej čiastky. Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné výhradne písomnou a telefonickou formou. Toto odstúpenie musí byt doručené penziónu a zákazník je povinný zaplatiť s tým vznikajúce nasledujúce poplatky. V prípade zrušenia rezervácie 7 a menej dní pred nástupom nebude záloha za ubytovanie vrátená späť.